Új Média Re:mix 5. Tófalvy Tamás, Kacsuk Zoltán és Vályi Gábor(szerk.): Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában

A kötet társadalomtudományos alapossággal, egyben közérthető módon, magyar nyelven elsőként írja le és elemzi az új média térhódítása által meghatározott közegben átalakuló zenei közösségek dinamikáját és működését, illetve a tágabb kontextust adó kulturális és zenei trendeket. Az egyes tanulmányok egyúttal reflektálnak azokra a párhuzamos, kortárs zenei közösségi, történeti folyamatokra is, amelyek az átstrukturálódó médiatér legnépszerűbb kommunikációs csatornáitól távolabb zajlanak a legkülönbözőbb műfajokhoz kötődve, az elektronikus zenétől kezdve a black metalon át egészen a világzenéig.
A tanulmánygyűjteményt szerteágazó tudományközi szemlélete okán egyaránt ajánljuk a kultúra- és társadalomtudományok, a média, illetve a kortárs digitális kultúra és zenei közösségek iránt érdeklődő olvasók figyelmébe.

Tófalvy Tamás kultúrakutató, kommunikációs szakújságíró, szerkesztő. A BME GTK Kommunikáció és Médiatudomány mesterképzésének vendégoktatója, az egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének PhD-hallgatója, az IASPM magyar tagozatának elnöke.

Kacsuk Zoltán kultúrakutató. A BCE TK Szociológia és Társadalompolitika Intézet Szociológia Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktatási és Kutató Központjának tanársegédje.

Vályi Gábor kultúrakutató, DJ. A BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktatási és Kutató Központjának adjunktusa, doktori fokozatát a londoni Goldsmiths College (University of London) szociológia PhD-programján szerezte.

Comments are closed.