Oktatás

Kulturális Iparágak

A MOKK tevékenységében különösen fontos szerepet játszik a Kulturális Iparágak mesterképzési szakirány. Ez a Magyarországon egyedülálló képzés közös keretben, összefüggéseikben tárgyalja a konvergens kulturális iparágak működésének gazdasági, szabályozási, technológiai és kulturális aspektusait. Az erősen megszűrt hallgatói gárdával dolgozó, kislétszámú képzés folyamatosan változó kurrikuluma a MOKKban közel egy évtizede zajló, a média, telekommunikáció és informatika közötti határok elmosódásának mozgatórugóit és következményeit vizsgáló kutatási és oktatási tevékenység eredményeit szintetizálja és teszi közkinccsé.

A képzés keretei és oktatói abban támogatják a hallgatókat, hogy megtalálják az átalakulásban lévő kulturális iparágakban (zene-, könyv- és filmipar, sport, divat és média vállalkozások) a képességeikhez és érdeklődésükhöz leginkább illeszkedő területet, és önállóan mélyüljenek el annak szakirodalmában és gyakorlatában. A képzés követelményrendszere ez elsajátított elméleti keretek kreatív alkalmazására ösztönz a menedzsment, tartalomfejlesztés, social media marketing, szabályozás területén felmerülő mai problémák felismersében, elemzsésében és megoldásában. A hallgatókat partnerként kezeljük: a képzés közös munka, amelyben együtt dolgozunk a kulturális iparágak legfrissebb trendjeinek feltárásán és megértésén.

A MOKK munkatársainak iparági kapcsolatai, projektjei és szakmai együttműködései garantálják a képzés naprakészségét, a releváns területeken dolgozó külső oktatók állandóan frissülő körét, és izgalmas lehetőségeket biztosítanak a hallgatók gyakornoki elhelyezkedéséhez.