Csigó Péter

született:
e-mail: csigo-at-mtapti.hu

Csigó Péter szociológus. 2004-tol egyetemi tanársegéd a BMKE Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központban. 2001-tol 2004-ig tudományos munkatárs az MTA Politikai Tudományok Intézetében. Jelenleg PhD hallgató az École des Hautes Études en Sciences Sociales-ban. Médiabefogadás-kutatással, médiaelmélettel, szociológiával kapcsolatos tárgyakat tanított a BMKE-n és az ELTE Szociológiai Intézetében. Kutatási területébe tartoznak: a népszerű kereskedelmi média és a politika viszonya, az emberek hétköznapi médiahasználati szokásai, életstílusa és fogyasztási szokásai, a választók közéletről alkotott véleményei, és a digitális média hétköznapi használata.

Szakmai tapasztalat

2004- egyetemi tanársegéd, BME GTK SZKT MOKK
2004-től külső tudományos munkatárs, MTA PTI
2001-2004 tudományos munkatárs, MTA Politikai Tudományok Intézete

Oktatási tapasztalat

2005-8 BME kommunikáció BA-n és más alapszakokon oktatott tárgyak: A tömegkommunikáció szociológiája, Kultúraszociológia, Technológia és Kultúra, A társadalomkutatás módszertana, Szociológia, A politikatudomány alapjai

2005 Médiaelmélet. BME Médiatervező posztgraduális képzés.
2004 A társadalomelemzés alapjai. BME Szociológia as Kommunikáció Tanszék
2004 Reprezentáció és performance - kortárs médiakutatás. ELTE Szociológiai Intézet, Tömegkommunikáció Szakirány
2001 Hétköznapi politizálás. ELTE Szociológiai Intézet, Tömegkommunikáció Szakirány
2000 Az új paradigma (?): médiarecepció-kutatások. ELTE Szociológiai Intézet, Tömegkommunikáció Szakirány
2000 Médiahasználat és médiabefogadás. BKE Széchenyi István Szakkollégium

Végzettség

1999- PhD hallgató, EHESS, témavezető: Daniel Dayan
1999: DEA (az angolszász MA) diploma megszerzése a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-ban. Minősítés: tres bien (5). Cím: Recherches sur la réception d’information. Témavezető: Luc Boltanski
1998: Kutatószociológusi diploma az ELTE Szociológiai Intézetében. Minősítés: jeles (5). Cím: A gazdasági stabilizációs diskurzus. Témavezető: Némedi Dénes

Ösztöndíjak

2000-2003: francia kormányösztöndíj ko-tutoriális doktori képzésre az EHESS-en. 1998-2001: doktorandusz ösztöndíj a BKE-ELTE szociológia doktori programján.
1998-1999: francia kormányösztöndíj DEA-képzésre az EHESS-en.
1997-98: Köztársasági Ösztöndíj
1997-98: Diákok a tudományért ösztöndíj, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

Díjak

1999: A Széchenyi István Szakkollégium Szakmai Díja
1998: BKE, Szociológia TDK, 1. díj.
1997: OTDK, Politológia Szekció, különdíj

Konferencia részvétel

2000           Information genres – the construction of public sphere. Erasmus International Conference: Transformation of Communication Culture. Budapest

2001           The duality of statements and speech-acts: dynamic network analysis of a discursive innovation. Presentation at the workshop of CODES group, Columbia University, New York

2002           The duality of statements and speech-acts: dynamic network analysis of a discursive innovation by Peter Csigo, Balazs Vedres. International Sunbelt Social Network Conference XXII, New Orleans

2002           Miért nincs hatásuk a kereskedelmi híradóknak? Média és politika workshop, MTA PTI.

2004           Media commercialization and public consciousness – a Hungarian case study. Second International Conference of Young Scholars: Communication in the Global World. Ljubljana

2005           Representation and Performance. Toward a performative model of media effects. First European Communication Conference. Amsterdam. November 25-27.

2006           Late modern individualization, cultural integration and the media-constructed public sphere. Tampere University, Finland.

2006           Affirmative Politics: How the Promotionalization of Politics Affects the Citizen? British Political Science Association Conference. Media and Politics sesion. Reading University. April 4-6.

2006           The „Effect Seekers”: Reception of Government Propaganda at PSB Television in Hungary. Commitment and Complicity. ASCA Conference. Amsterdam. March 29-31.

2006           Late modern individualization, cultural integration and the media-constructed public sphere. Tampere University, Finland. May 14-16.

2006           The „Effect Seekers”: Reception of Government Propaganda at PSB Television in Hungary. COST International Conference, Budapest, CEU. Június 15.

2006           Celebratory Politics. Late modern promotionalism and politics. CRESC Conference, Oxford. September 4-6.

2006           Celebratory Politics. Late modern promotionalism and politics. Popular Media and Cultural Citizenship Conference, Budapest, CEU. September 22-23

2007           Downbreaking News. 57th Annual Conference of the International Communication Association:  Creating Communication: Content, Control, Critique, San Francisco. May 24-26.

2007           Ritualizing and mediating „ordinary” reality in the era of „event television”. Media Events Conference. University of Bremen. Bremen. July 8-9.

2007           Beyond media exposure: interactive audience engagement and mainstreaming in the convergent media environment. ‘Re-Thinking Cultural Economy’ conference Manchester University  Centre for Research on Socio-Cultural Change (CRESC) http://www.cresc.ac.uk/events/conference/index.html Manchester, September 5-6.

2007           Falling Apart or Falling Together? – audience fragmentation and audience casualization in the new media environment. Transforming Audiences Conference. University of Westminster. London. September 6-7.

Kutatási tapasztalat:

1997           A Bokros-csomag vitájának elemzése

1998           A gazdasági stabilizációs diskurzus – a rendszerváltás diszkurzív konszolidációja.

1999           Információs műfajok – az információs csatornák műfaji különbségei

2000           Médiarecepció és közéleti tudatosság. Nyilvános ügyek konstrukciója az elektronikus és írott sajtóban. Jelentés a Batthyány-alapítvány számára, Csite Andrással és Vedres Balázzsal

2002           Közéleti napirend a sajtóban és a közvéleményben. Jelentés a Nyilvánosság Klub számára

2002-2004   Közéleti tudás és hétköznapi politizálás a kereskedelmi média korában. Empirikus kutatás a XXI. Század Intézet és az MTA PTI megbízásából.

2003-2005  Népszerű média és a politika tabloidizációja. OTKA kutatás Hankiss Elemérrel és Kiss Balázzsal

2005-6        Késő modern individualizáció, internethasználat és kereskedelmi média Magyarországon (MTA Politikatudományi Intézet, és      Politikatörténeti Intézet megbízásából)

2006-7        Mobil távközlési technológiák felhasználói szokásainak elemzése. (a Mobil Innovációs Központ megbízásából)

Konferencia szervezés:

·       RE:Activism: international conference on new media and activism, a joint project by CEU, BUTE, OSI and the Annenberg School for Communication, 2005, Budapest, http://www.re-activism.net/

·       Popular Media and Cultural Citizenship, a joint project by CEU, Magyar Tudományos Akadémia. 2006, September. http://www.cmcs.ceu.hu:8080/cmcs/a30cost/meetings/Past2006

Publikációs jegyzék

angol nyelvű publikációk:

·       2000 Csigó Péter – Kovács Éva: The Hungarian–Romanian Basic Agreement: Positions and Issues in the Debate. In: Sík Endre (szerk): New Diasporas in Hungary,Russia and Ukraine: Legal Regulations and Current Politics, 142-190. Open Society Institute/Constitutional and Legal Policy Institute

·       2000 Csigó Péter: Information Genres: The Construction of Public Affairs. In: Schleicher Nóra (szerk.): Communication Culture in Transition, 99-118., Akadémiai Kiadó, Budapest

·       2002 Csigó Péter – Vedres Balázs: Negotiating the End of Transition: a Network Approach to Political Discourse Dynamics, Hungary 1997. ISERP Working Paper 02-06.Columbia University, New York

·       2007 The Effect Seekers. In: K. Jakobowitz – M. Sükösd: Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in Global Perspective.Intellect Books: Bristol. In press.

Conference Papers:

·       2005 Representation and Performance. Toward a performative model of media effects. First European Communication Conference. Conference paper

·       2006 The Effect Seekers: ’fandom’ and ’alliance’ in the consumption of PSB TV’s pro-government propaganda in Hungary. British Political Science Association Conference  Conference paper.

·       2006 Celebratory Politics. Late modern promotionalism and politics.  CRESC Conference. Oxford.

·       2007. Downbreaking News. ICA Conference, San Francisco.

magyar nyelvű publikációk:

·       Csigó Péter (2007) Mobil távközlési technológiák felhasználói szokásainak elemzése. (a Mobil Innovációs Központ számára készített elemzés)

·       Csigó Péter (2007) Társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek. in: S. Nagy Katalin (szerk): Szociológia.

·       Csigó Péter (2007) Kultúra és társadalom. in: S. Nagy Katalin (szerk): Szociológia.

·       Csigó Péter (2006). Kereskedelmi média és késő modern individualizáció Magyarországon. In: Kovách I. (szerk.) A magyar társadalom érdekviszonyai és struktúrája Budapest: Napvilág (megjelenés alatt)

·       Csigó Péter (2005) Közéleti diskurzusok és identitások a népszerű média terében. Miért nincs hatásuk a kereskedelmi híradóknak? Médiakutató 2005/4.

·       Csigó Péter (2005). Miért nincs hatása a kereskedelmi híradóknak? – valóság-hatás és performatív hatás a kereskedelmi média korában. In: Bayer, J. – Bajomi-Lázár Péter (szerk) Média, politika, globalizáció. Budapest:MTA PTI

·       Csigó Péter (2004). Törzs-közönségek. Identifikáció és közéleti tudás a kereskedelmi média korában. In: Lánczi, A. (szerk.) XXI. Század Intézet Évkönyve. Budapest: XX. Század Intézet.

·       Csigó Péter (2003). Identitás és politika. A 2002. évi magyar választások két botránya. Politikatudományi Szemle. 12/2, 173-207.

·       Csigó Péter (2002). A televíziós hírműsorok a választási kampány időszakában. In: Sükösd, M.–Vásárhelyi. M. (szerk) Hol a határ? 329-344. Budapest: Élet és Irodalom.

·       Csigó Péter (2000): Információs műfajok és közéleti tudatosság. Jel – Kép, 4.

·       Csigó Péter – Kovács Éva (2000): Európai integráció vagy/és kisebbségpolitika – a magyar-román alapszerződés sajtóvitája. In: Sík Endre – Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról, 252-278.o., Nemzetközi Migrációs és Menekültügy Kutatóközpont, Budapest

·       Csigó Péter – Letenyei László (2000): Véleményhálózatok. Falu, város, régió, 10.

·       Csigó Péter (1998): A gazdasági stabilizációs diskurzus. Szociológiai Szemle, 3.

·       Csigó Péter (1997): Vázlat a Bokros-csomag vitájának elemzéséhez. Politikatudományi Szemle, 4.

Comments are closed.