Dr. Gyenge Anikó

Tudományos tevékenységemet a Budapesti Műszaki Egyetem Média Oktató és Kutató Központjában és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának PhD iskolájában folytatom. Elsődleges kutatási témám a szerzői jogi szabad felhasználások szabályozási elmélete és a szerzői jog alkotmányos megalapozottsága.

A MOKK-ban a kultúra jogi kérdéseivel, a közösségek által megvalósított műfelhasználások szerzői jogi aspektusaival, az új média szabályozási kérdéseivel és az archívumok modernizációjának jogi vetületeivel foglalkozom.

Születtem: Sümeg, 1978

Drótpostám: agyenge[at]mokk.bme.hu

Szakmai tevékenység:

1) Aktuális oktatás

- Zenei szerzői jog ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék 2006/07. II. félév

- Európai szerzői jog ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 2006/07. II. félév

- Szerzői jog PTE Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikációs Szakjogász képzés 2006/07. II. félév (Dr. Faludi Gábor vezetésével induló kurzus keretében előadás tartása)

- Vendégelőadóként két előadás Halácsy Péter Az internetmédia kérdései című óráján BME MOKK 2006/07. II. félév

- Vendégelőadóként két előadás Vályi Gábor Technológia és kultúra című óráján BME MOKK 2006/07. II. félév

- Iparjogvédelem az Európai Unióban. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 2007/08. I. félév

- Szerzői jogi politika-alkotás Bodó Balázzsal közösen. BME MOKK 2007/08. I. félév

- Európai szerzői jog ELTE ÁJK 2008/09. I. félév

- Médiajog III. ELTE BTK 2008/09. I. félév

- Szerzői jogi tutori foglalkozás ELTE ÁJK Bibó István Szakkollégium 2008/09. I. félév

2) Jogalkotás

A szerzői jogi és a médiajogi jogalkotás előkészítésében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztályának Kodifikációs Osztályának vezetőjeként veszek részt. Ennek keretében jogszabályok előkészítését végzem, képviselem a Kormány előterjesztéseit az Országgyűlésben, illetve a Magyar Államot az Európai Unió különböző intézményeiben, a Bizottság illetve a Tanács különböző formációiban, részt veszek az Európai Bíróság előtt képviselt magyar álláspontok kidolgozásában.

http://www.irm.gov.hu

3) Tudományos, szakmai tagság:

Szerzői Jogi Fórum Egyesület (tagság 2003-tól)

Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökségi tag (tagság 2005-től)

Infokommunikáció és Jog című folyóirat  szerkesztőbizottsági tag (tagság 2008-tól)

4) Creative Commons

A Creative Commons Magyarország csapatában a CC licencekkel kapcsolatos jogi munkát végzem dr. Dudás Ágnessel szövetkezve. A honosításban a fordítás, a szövegnek a magyar szerzői joggal való összehangolása, a CC terjesztésében az előadások tartása a feladatom. Ha a CC-ről szeretnél többet olvasni, akkor ez a két honlap segít elindulni:

http://www.creativecommons.hu/civi/

http://creativecommons.lap.hu/

Végzettség, folyamatban lévő képzés:

1996-2002 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szak

1999-2004 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak

2002-2003 Berlin Humboldt Universitaet Juristische Fakultaet

2001-2004 Bibó István Szakkollégium

2004-2006 Magyar Szabadalmi Hivatal felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam

2004- ELTE Állam- és Jogtudományi Kar doktoriskola

Ösztöndíjak:

2002-2003 tanév ERASMUS ösztöndíj Berlin

2003-2004 őszi szemeszter Tübingen Ruppert Karls Universitaet

2006 nyár kutatói ösztöndíj Max Planck Institut für Wettbewerbsrecht und Geistiges Eigentum

Nyelvtudás:

- angol felsőfok

- német felsőfok (DSH Prüfung)

- latin középfok

- olasz

Publikációk:

1. Zenei átdolgozások a szerzői jogban. Collega 2001/9. 11-18. o. (rövidített szöveg)

2. Adolf Dietz: Közös jogkezelés az információs társadalomban.

fordítás, Artisjus Évkönyv 2001. 30-35. o.

3. Zenei átdolgozások a szerzői jogban.

Iparjogvédelmi és Szabadalmi Szemle 2002. június 17-28. o. (teljes szöveg)

http://www.hpo.hu/kiadv/ipsz/200206/zenemuvek.htm

4. Kampf für Zwölftontechnik – avagy egy képzelt Thomas Mann kontra Arnold Schoenberg-per valós dokumentumai.

Jogállam 2002. tél 95-111. o.

5. Bizalmatlansági indítvány és bizalmi szavazás.

Parlamentek Európában 2003. nyár 308-311. o.

6. Alkotmányossági kérdések a szerzői jogban.

Szerzői Jogi és Iparjogvédelmi Szemle 2003. november 13-25. o.

http://www.hpo.hu/kiadv/ipsz/200310/01-gyenge.html

7. A szerzői jog metamorfózisai és az editio princeps jogintézménye.

Magyar Jog 2003. november 649-658. o.

8. Interneten elkövetett szerzői jogi jogsértések és az értesítési és eltávolítási eljárás.

E-Akták. Bibó István Szakkollégium Internetjogi Kiadványa 2003. november 171-199. o.

9. Digitalizáció a magyar szerzői jogban.

Europe les jeunes imaginent ton droit : Le droit et les nouvelles technologies de l’information. 2004. február

10. Digitisation and Hungarian Copyright.

Young people devise laws for Europe: Reports of hungarian young lawyers: New technologies and ethics. 2004. február

11. Numerisation et juridiction hongroise des droits d’auteur.

Europe les jeunes imaginent ton droit : Le droit et les nouvelles technologies de l’information. 2004. február

12. Ungarn auf dem Weg zum Anschluss an europäisches Urheberrecht. http://attorney.bei.t-online.de/1303.html

13. Gyenge Anikó – dr. Rétházi György: A „Tocai”-ügy háttere.

Európai Tükör 2004. május 89-98. o.

14. dr. Munkácsi Péter (szerk.) – dr. Financsek Zsuzsanna – dr. Gondol Daniella – Gyenge Anikó: Szerzői jog.

Internetes tananyag.

http://www.mie.org.hu/tanfolyam/kolofon.html

15. Új erővonalak a szerzői jogban? Kísérlet a szerzői jog alkotmányos alapjainak korszerű meghatározására.

Est quadam prodire tenus. OTDK Kiadvány Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2004. július 121-141. o.

16. Digitális jogkezelési rendszerek a szerzői jogban.

Infokommunikáció és Jog 2004. augusztus 50-56. o.

17. A média-konvergencia előrehaladása és hatása a médiaszabályozásra: Tudományos konferencia Győr, 2004. július 16.

Híradástechnika 2004. szeptember 57-58. o.

http://www.hte.hu/kiadvanyok/hiradestech2004/hiradastech2004_szept_tart.html

18. Gyenge Anikó – Tényi Géza: A magánszféra és a szerzői jogok védelmének egyes szabályozást igénylő kérdéseiről

Híradástechnika 2004. november

http://www.hte.hu/kiadvanyok/hiradestech2004/hiradastech2004_nov_tart.html

19. A szerzői mű ára – díjak az egyéni felhasználási szerződésekben. I. rész

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2004. december 28-36. o.

http://www.hpo.hu/kiadv/ipsz/200412/01-gyenge-aniko.html

20. A szerzői mű ára – díjak az egyéni felhasználási szerződésekben. II. rész

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2005. február 20-38. o.

http://www.hpo.hu/kiadv/ipsz/200502/01-gyenge-aniko.html

21. A képzőművészeti alkotások szerzői jogi védelméről – különös tekintettel a követő jogi szabályozás módosítására

Infokommunikáció és Jog 2005. június 86-94. o.

22. Gyenge Anikó (szerk.) – dr. Lendvai Zsófia – dr. Bérczes László: Kézikönyv a szerzői jogi jogérvényesítésről kézikönyv, ASVA – MSZH 1. kiadás 2005. december, 2. kiadás 2006., 3. kiadás 2009.

23. Gyenge Anikó – Békés Gergely: A Digital Rights Management szerzői jogi természetéről. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2006. február 41-58. o.

24.         A média-konvergencia hatása a szerzői jogban: az ismeretlen felhasználási módra vonatkozó szerződési kikötések érvénytelenségének problémája I.

Infokommunikáció és Jog 2006. február

25.         A média-konvergencia hatása a szerzői jogban: az ismeretlen felhasználási módra vonatkozó szerződési kikötések érvénytelenségének problémája II.

Infokommunikáció és Jog 2006. április 57-62. o.

26. A szerzői jogok korlátozásának általános szabályai: a háromlépcsős teszt értelmezése.

Jogtudományi Közlöny 2006. május 171-185. o.

27. Copyright and Freedom of Expression. Questionnaire Answers by the Hungarian ALAI Group Completed by dr. Anikó GYENGE.

ALAI Study Days June 19th – 20th 2006

http://www.aladda.org/docs/06Barcelona/Quest_Hungary_en.pdf

28. A szerzői jog h-moll miséje: a három lépcsős teszt (rövidített változat)

Jogi Tanulmányok ELTE ÁJK 2006

29. Gyenge Anikó – Békés Gergely: A Digital Rights Management szerzői jogi természetéről. Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület Közleményei 2005/06. 46. 157-177. o.

30. A másik oldal. Interaktív szerzői jogi tananyag középiskolások részére. ASVA – ProArt, 2006. szeptember

31. Bodó Balázs – Gyenge Anikó: A könyvtári kölcsönzések után fizetendő jogdíj közgazdasági szempontú elemzése. www.ingyenebed.hu A Szabadlovas Közgazdász Egylet honlapja.

32. Szabad felhasználások kontra hatásos műszaki intézkedések avagy egy kutya-macska barátság a szerzői jogban

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 2006-os Fehér Könyve a szellemi tulajdon aktuális kérdéseiről.

33. Fazekas Judit – Gyenge Anikó: Büntetőjogi jogérvényesítés a szellemitulajdon-jogok területén európai és nemzeti szinten. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2006.december.

34. A szerzői jogi törvény magyarázata.

KJK-Kluwer 2006. (szerk.: Gyertyánfy Péter)

35. Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra.

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 2007. augusztus. I. rész 43-57. o.;

36. Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 2007. október. II. rész 31-45. o.

37. Szerzői jog az új Polgári Törvénykönyvben.

Infokommunikáció és Jog. 2007. október. 149-155. o.

38. Rendkívüli dokumentációs értékek a YouTube-on, avagy gyűjthetők-e archívumban illegális forrásból származó művek?

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács 2007. évi Fehér Könyve. 211-232. o.

39.  Viták a szerzői jogok közös kezelésének hatékony szabályozása körül.

Infokommunikáció és Jog 2008. október.

40. “Érted haragszom, nem ellened” – néhány gondolat a védelmi idő meghosszabbításáról.

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemel 2009. február.  5-23. o.

41.  Árva mű nevelőszülőt keres.

Magyar Jog 2009. március

42. A szerzői jog korlátozásának alkotmányos tesztjei és a három lépcsős teszt.

Díjak:

- I. díj az Artisjus Szerzői Jogi Iroda Egyesület szerzői jogi pályázatán 2002.

- II. díj a 2003. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Szellemi alkotások joga és dologi jogi szekciójában

- a Magyar Szabadalmi Hivatal különdíja a 2003. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Dologi jog és szellemi alkotások joga szekciójában

Comments are closed.