NAMS Szakértői Kerekasztal

A Miniszterelnöki Hivatal 2007. szeptember 5-én nyilvánosságra hozta a Nemzeti Audiovizuális Médiastratégia tervezetét.

Figyelembe véve azt, hogy a NAMS-nak a nyilvános társadalmi vitát követően a Kormány által elfogadni kívánt változata érdemben és meghatározó módon fogja befolyásolni a jövő audiovizuális médiaszabályozását és ennek nyomán a médiapiacok működését, ezért fontosnak tartjuk, hogy a területtel foglalkozó kutatócsoportok, szakmai műhelyek, tudományos intézmények intenzíven és a saját eszköztáruk lehető legjobb kihasználásával részt vegyenek a nyilvános társadalmi vitában.
Ennek érdekében a BME Média Oktató és Kutató Központja meghívta a
- a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék

- a Central European University Center for Media and Communication Studies

- a Magyar Kommunikációtudományi Társaság

- a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet

- a Magyar Tudományos Akadémia Infokommunikációs Jogi Centrum

- az Országos Rádió és Televízió Testtület Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

- a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

- a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék

- az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

- a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Újságírás- és Médiatanulmányok Intézet

- Eszterházy Károly Főiskola Kommunikációs és Médiatudományi Tanszékcsoport
szakértőit egy konferenciasorozat előkészítésére és levezetésére, amelynek keretében a területtel különböző tudományterületeken működő kutatóintézetek a NAMS 6, általuk különösen jelentősnek tartott témájában szerveznek a széles értelemben vett szakmai közönség részére félnapos konferenciákat 2007 őszén. A konferenciákra meghívást kapnak a szakmai érdekképviseletek, a piaci szereplők, a kormányzati döntéshozók és a tudományos szakértők. A konferenciasorozat célja az volt, hogy a szabályozással érintett szereplők a nyilvánosság előtt, szakmai fórumon vitassák meg a NAMS egyes kérdéseit és alakítsák ki álláspontjukat az ez alapján születő médiaszabályozás tervezeteiről. A konferenciasorozat végül 3 rendezvényből állt.

1. alkalom: Közönségarány, véleménybefolyásoló erő, nézettségmérés (a Corvinus Egyetem és az ORTT AKTI közös szervezésében) – 2007. november 16.

2. alkalom:
Verseny és szabályozó hatóság (Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Infokommunikációs Jogi Centruma szervezésében, együttműködésben a münsteri Institut für Informations-, Kommunikations-, und Medienrecht (ITM), valamint a pécsi Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézettel (IKJK)) 2007. november 28.
3. alkalom: Közösségi, nem kereskedelmi online és offline tartalomszolgáltatók
2007. december 12.

Comments are closed.