Agyfarm

A projekt időtartama

2002 novembere – 2005 januárja

A projekt célja

Az online közösségek spontán szerveződését támogató infokommunikációs infrastruktúra prototípusának kifejlesztése: az infrastruktúra elemeinek kiválogatása, ezek integrálása. Olyan szolgáltatás kifejlesztése, mely egyrészt (technológiailag és interfész szinten) optimális környezetet teremt közösségek, tartalmak, felhasználók (hiteles felhasználói profilok), értékek kialakulására, fejlődésére. A rendszer tervezése közben számos megfigyelést tettünk, célzott kutatást végeztünk: például, a virtuális teret és a valós környezetet szervező, rendszerező, strukturáló normák, osztályozási rendszerek, hierarchiák és ontológiák kialakulásának, kölcsönhatásának, transzformációjának vizsgálata. A tartalmi szempontból erősen heterogén anyagok rendszerezéséhez szükséges fogalmi hálók, tárgyszó- és osztályozási rendszer definiálása.
A már létező, a kollaboratív tartalomszűrési mechanizmusokban használt tartalomértékelési rendszerek és algoritmusok megismerése, összehasonlító elemzése. Valamint az interfész tervezésekor az online felületeken használt vizuális, textuális és egyéb visszacsatolási technikák vizsgálata, az egyes funkcionalitásoknak megfelelő eljárások kiválasztása, finomítása, implementálása.

A projekt státusza

lezárult
Jelenleg tervezzük, hogy az infrastruktúrát Creative Commons licensz alatt elérhetővé tesszük.

A projekt résztvevői

Bodó Balázs, Vályi Gábor, Halácsy Péter, Szakadát István

A projekt támogatói

OM IKTA, 2002-es pályázat

Comments are closed.