P2P-Fusion

A P2P-FUSION projekt az audió és videó tartalmak legális internetes újrahasználása körüli jelenlegi nehézségek kiküszöbölését célozza meg. Egy nyílt, könnyen hozzáférhető, legális és gazdaságilag hatékony környzetet kíván létrehozni az olyan jellegű kulturális audiovizuális tevékenység támogatására, mely mások munkájának, illetve kulturális intézények anyagainak felhasználásával készül, egy könnyen használható támogató-rendszert és megfelelő licensz-tervezetet biztosítva ehhez.

A projekt az alábbi két területet öleli át:

 1. egy nyílt, megengedő és bővíthető technológiai platform, amely
 2. valódi felhasználói közösségeket szolgál, ahol a fejlesztett technológia előnyei új társas szokásokat alakítanak ki

A P2P-FUSION projekt céljai

Az alapprobléma

A digitális konvergencia a különféle médiumokon alapuló kulturális alkotói gyakorlat nyíltabbá, demokratikusabbá válását ígéri. Az új környezethez való hozzáférés és az új eszközök lehetővé teszik, hogy átlag állampolgárok saját „média csatornát“ indítsanak, és a hagyományos tömegmédia kínálatától eltérő tartalmukkal és működési elvükkel tömeges közönségre tegyenek szert. Mivel a digitális média fogyasztásának és készítésének eszköze egyaránt a számítógép, tervezhető olyan felhasználói felület, mely egyúttal készítésre és közzétételre is alkalmas, ezáltal minden olvasó/nézőből készítő/szerkesztő/kritikus válhat, aki saját hozzájárulását visszacsatolja az alakuló médiatérbe.

A kultúra mindig is mások munkájára épült, és az új technológiával a kulturális hálóban való aktív részvétel kreatív lehetőségei már az internetes környezet megjelenésével robbanásszerűen megnőttek.
Azonban ez a fejlődés lassúnak bizonyult az audió és videó területen, két fő okból:
1) az internetes technológiák nem támogatják kellőképpen a kreatív audió és videó alkalmazásokat 2) a szellemi tulajdon és szerzőijog kezelési rendszere és társadalmi gyakorlata nem fejlődött a mindennapi digitális rendszerek képességeinek kiszolgálása felé vezető irányban.

Általános célok

A P2P-FUSION projekt az audió és videó tartalmak legális internetes újrahasználása körüli jelenlegi nehézségek kiküszöbölését célozza meg. Egy nyílt, könnyen hozzáférhető, legális és gazdaságilag hatékony környzetet kíván létrehozni az olyan jellegű kulturális audiovizuális tevékenység támogatására, mely mások munkájának illetve kulturális intézények anyagainak felhasználásával készül, egy könnyen használható támogató-rendszert és megfelelő licensz-tervezetet biztosítva.

A projekt az alábbi két területet öleli át: 1) egy nyílt, megengedő és bővíthető technológiai platform, amely 2) valódi felhasználói közösségeket szolgál, ahol a fejlesztett technológia előnyei új társas szokásokat alakítanak ki.

Konkrét célok

A P2P-FUSION konzorcium olyan közösségi P2P alapú szoftver platform fejlesztését tűzte ki célul, amely a jelenlegi P2P rendszerek korlátait kiküszöböli és új szolgáltatásokat vezet be, érdekes, újszerű, komoly és legális alkalmazási lehetőségekkel, mint például:

 • támogatja az audiovizuális tartalom-töredékek címzését és szétosztását
 • szemantika-kezelése rugalmas
 • a metaadatok az általuk leírt médiumoktól elkülönülő szemantikus szinten kerülnek szétosztásra
 • támogatja a gépikódú licenszeket
 • sokféle társas információfeldolgozási mechanizmust támogat
 • eszközkészletet biztosít közösségi média alkalmazások készítésére

A projekt új közösségi média gyakorlat fejlődéséhez is hozzájárul, az alábbi módokon:

 • kísérleti alkalmazások fejlesztése
 • néhány végfelhasználói érdeklődési-közösség beazonosítása és kiválasztása a projektben részvételre mint társtervező partner.
 • végfelhasználói alkalmazás-fejlesztés támogatása
 • események, workshopok és konferenciák szervezése a potenciális felhasználók bevonására és informálására a rendszer használatában rejlő lehetőségekről
 • társfejelsztők toborzása a nyílt-szoftver mozgalom és egyéb fejlesztői projektek hívei sorából
 • audiovizuális archívumok integrálása a rendszerbe, tartalom forrásokként és tárházként egyaránt.

Továbbá, a projekt – társadalmi irányultsága folytán – új társas, jogi és technikai megoldások kialakulásához is hozzájárul a szellemi tulajdon területén:

 • beépített lehetőség beágyazott, integrált és könnyen használható licensz-tervezet alkalmazására
 • nyílt tartalom licenszek, mint pl. a Creative Commons támogatása
 • technológiai és közösségi tervezési megoldások vizsgálata jogi szempontból
 • szellemi tulajdonnal kapcsolatos problémák és újszerű megoldások feltérképezése társas információfeldolgozás megszervezésével

A P2P-FUSION résztvevői

University of Art and Design Helsinki (UIAH)
(Taideteollinen korkeakoulu – TAIK),
Finnország

Helsinki Institute for Information Technology (HIIT)
(Teknillinen Korkeakoulu –TKK),
Finnország

Delft University of Technology,
(Technische Universiteit Delft – TUD),
Hollandia

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME),
Magyarország

KnowledgeLand
(Stichting Nederland Kennisland – KL),
Hollandia

Netherlands Institute for Sound and Vision,
(Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – BandG),
Hollandia

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht
(NEUMANN),
Magyarország

A BME feladatai P2P-FUSION projektben

Csapatunk a közösségi tartalomgazdagítás munkacsomag felelőse

A Közösségi tartalomgazdagítás munkacsomag a P2P-FUSION platform közösségi tartalomgazdagítás és feldolgozás technológiai megoldási szintjének kialakításához szükséges kutatás-fejlesztést tartalmazza. Tudományos célok:

 • Mélyebb ismeretek szerzése a különféle tartalomtípusok közösségi használatáról, valamint azokról a kollektív folyamatokról, melyek a felhasználói közösség hozzájárulásával gazdagítják (értékelés, szűrés, ajánlás, szerkesztés, összekötés, megjegyzés hozzáfűzése, összerendezés) az audio-vizuális tartalmat
 • Mélyebb ismeretek szerzése az alulról szerveződő digitális audió-vizuális archívumokról, mint emergens közösségi tudásmenedzsment rendszerekről

A Közösségi tartalomgazdagítás munkacsomag konkrét céljai:

 • létező P2P alkalmazások és kollaboratív környezetek közösségi tartalomgazdagítást biztosító képességeinek és szolgáltatásainak értékelése erősségeik és gyengeségeik alapján;
 • a különféle érdeklődési közösségek által potenciálisan újrahasználható audió-vizuális tartalomtípusok áttekintése és osztályozása;
 • a P2P-FUSION közösségi tartalomgazdagítási lehetőségeinek funkcionális specifikációja, mely optimálisan illeszkedik a kiválasztott és felmért érdeklődési közösségek igényeihez és felhasználási szokásaihoz;
 • a projekt tanulságainak terjesztése, és a nyílt forráskódú P2P médiaplatform propagálása.

A BME közreműködői

Babarczy Eszter, Bodó Balázs, Vályi Gábor, Varga Dániel, Prekropcsák Zoltán, Gyenge Anikó, Németh Ádám, Kádár Szonja, Tisza Gergely, Kacsuk Zoltán.

Mérföldkövek és várható eredmények

A hároméves projekt folyamán az alábbi eredmények, dokumentumok, alkalmazások várhatók

a 12. hónap végére:
Áttekintés az audió-vizuális tartalmak közösségi tartalomgazdagításának korszerű megoldásairól, az egyes felhasználói közösségek tartalomgazdagítási eszközkészletének összeállítása és megvalósítása a P2P FUSION első, előzetes verziójában

a 24. hónap végére:
Elkészül az egyes közösségi tartalomgazdagítási eszközök gyengeséginek és erősségeinek (SWOT) elemzése, elkészül a P2P Fusion teljes-funkcionalitású prototípusa az első közösségi tartalomgazdagítási módszerekről összefoglalt funkcionális specifikáció alapján, melyet előzetesen egyeztetés alapján valósítottunk meg. Közösségek már aktívan használják a rendszert és értékes visszacsatolást biztosítanak működéséről. Már nem lép fel jelentősebb probléma a rendszer közösségi tartalomgazdagítást elősegítő eszközeivel, megkezdődhet a végső tesztelés és finomigazítás.

a 36. hónap végére:
Elkészül a jelentés a közösségi tartalomgazdagításról és annak eszközeiről. A P2P FUSION közösségi tartalomgazdagítás módját és annak eszközeit leíró részletes funkcionális specifikáció elkészül, és egyeztetés után megvalósításra kerül. A rendszer maradéktalanul működik, és aktív érdeklődési közösségek népesítik be.

Comments are closed.